Wetenschappelijke evaluatietechnieken

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt er méér dan 50 % verschil te zijn tussen wat mensen zeggen wat ze doen en wat zij effectief doen.

Via gebruik van betrouwbare en wetenschappelijk gefundeerde evaluatietechnieken behaalt Verdonck Personeelsmanagement uitmuntende resultaten. Onze onderzoeken omvatten volgende technieken:

  • Gedragsgerichte interviews
  • Psychodiagnostische testen
  • Gedragssimulatie (assessment center)
  • Functiespecifieke testen
  • Referentie-onderzoek

Elk onderzoek omvat een grondige toetsing van hypothesen die wij samen met de opdrachtgever opstellen. Via aangepaste software kunnen wij de competenties, de persoonlijkheid en de beroepsvaardigheden vergelijken met diverse referentiegroepen.

Naast een grondige analyse, geven wij concrete adviezen omtrent de slaagkansen bij aanwerving en omtrent de verdere loopbaanontwikkeling.

Onze adviezen zijn gebaseerd op een grondige praktijkkennis en op gevalideerde instrumenten met een hoge voorspellende waarde!

25 jaar ervaring en psychologische knowhow stellen wij graag ter uwer beschikking!