Management- en directieprofielen

Met 25 jaar ervaring in rekrutering en selectie van managementprofielen, stellen wij graag onze diensten ter beschikking. U kan rekenen op een professionele benadering vanuit een langetermijnvisie, hierbij gebruik makend van onze bijzondere troeven, met name:

  • Een doorleefde affiniteit met diverse organisatieculturen.
  • Een grote betrokkenheid bij het beleid van talrijke bedrijven en bij de begeleiding van managementwissels.
  • Een ruime ervaring in de psychologische benadering van organisatieveranderingen.
  • Expertise en knowhow bij de behoeftenanalyse en de inschatting van de informele context.
  • Deskundigheid in het screenen van managementcompetenties en attitudes.
  • Daadkracht bij adviesverlening en aanwervingsbeslissingen.
  • Talrijke referenties in diverse managementfuncties en sectoren.

Onze visie op het aantrekken en screenen van managementprofielen: