Personeelsscreening: de 7 invalshoeken

Verdonck Personeelsmanagement biedt een volledige en deskundige screening via 7 invalshoeken:

 • De levensloop
  Informatie omtrent de leefwereld, de opleiding, de ervaring, ...
 • De motivatie en ambitie
  Onderzoek naar de intrinsieke motivatie, de ambitie op langere termijn, de kansen op verder loopbaanverloop, ...
 • De persoonlijkheid
  Sterkte/zwakte analyse van diverse persoonlijkheidseigenschappen zoals stressweerstand, zelfbeheersing, zelfkennis, ...
 • De sociale kenmerken
  Competenties op vlak van communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, ...
 • De capaciteiten en het potentieel
  Naast intellectuele vermogens onderzoeken wij de organisatorische aanleg, het commercieel inzicht, het technisch inzicht, ...
 • De beheersing van essentiële vaardigheden en gedrag
  Aan de hand van concrete situatie worden essentiële vaardigheden ingeschat, zoals leiding geven, coachen, overtuigen, negotiëren, conflicthantering, ...
 • De attitude
  Wij hebben niet enkel aandacht voor de persoonlijkheid, de competenties en het gedrag, maar ook voor "klassieke" attitudes zoals verantwoordelijkheidszin, initiatiefname, de aansluiting bij de organisatiecultuur, ...