Aantrekken en screenen van sales talent

De instroom aan commerciële profielen verloopt doorgaans vrij vlot: salesprofielen schatten meer dan andere beroepsgroepen geregeld zelf hun marktwaarde in en zijn meester in de verkoop van hun eigen curriculum.

Het verkoopproces is in essentie de toepassing van praktische psychologie. Bedreven verkopers zijn veelal pragmatische psychologen op vlak van menselijke beïnvloeding. Het doorgronden van het psychologisch profiel van een verkoper is aldus geen sinecure.

Toch laten veel bedrijfsleiders en verkopers zich misleiden bij de aanwerving van commerciële profielen. Intuïtie en commerciële feeling zijn ongetwijfeld nuttige hulpmiddelen bij een eerste screening, maar volstaan niet.

Een geslaagde selectie impliceert dat wij de eerste indrukken doorprikken en de méér fundamentele capaciteiten en motivaties ontdekken.

Succes op lange termijn bij aanwervingen en doorgroei, veronderstelt een grondig menselijk inzicht via betrouwbare psychologische onderzoeken, gedragsobservatie, assessment en interviewtechnieken afgestemd op commerciële profielen.

Deze specialisaties heeft Verdonck Personeelsmanagement gedurende 25 jaar ontwikkeld en geoptimaliseerd. Als resultaat hiervan kunnen wij u talrijke referenties voorleggen.

Graag delen wij onze bijzondere visie op het aantrekken en screenen van sales talent: