Werkgevers

Advies

Doorheen de jarenlange samenwerking met talrijke KMO’s en organisaties uit diverse sectoren heeft Verdonck Personeelsmanagement een ruime ervaring opgebouwd in organisatieontwikkeling en personeelsbeleid.

Vanuit onze ervaring met diverse instrumenten zijn wij voor diverse klanten een betrouwbare partner en coach op vlak van:

Organisatieontwikkeling (strategie en structuur):

  • quick scan van de organisatie
  • programma’s ter ontwikkeling van de organisatie
  • personeelsbeleid (competentie- en motivatiemanagement)
  • inventarisatie van hiaten en kansen

Programma’s ter bevordering van de motivatie:

  • afstemming van het personeelsbeleid op de organisatieontwikkeling
  • verbeteren van de communicatie- en informatiestromen
  • revitalisatie van de teamwerking
  • functioneringsgesprekken
  • remuneratie-advies

Individuele psychologische coaching van directieleden